[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 120.602,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018 / ΩΡΑ: 09:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 31/2018 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56228
Κωδικός CPV: 15500000-3,15542300-2,15543000-6,15545000-0,15551300-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 10 ΛΤ ΝΩΠΟ,ΓΑΛΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΙΠΑΧΟ 1ΛΙΤ,ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΕΛΑΦΡΥ 1 ΛΤ,ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ 1ΛΤ….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 120.602,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-04-2018 14:05:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-04-2018 14:00:00