[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ» – 72.320,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018 / ΩΡΑ: 09:24 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 10/2018 ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53151
Κωδικός CPV: 33141615-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ 24ΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 2500 CC ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ,ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΟΥΡΑ»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.320,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-04-2018 13:03:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-04-2018 14:00:00