Ανακοίνωση για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Μαΐου 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2018 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

  1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Μαΐου 2017 – Απριλίου 2018 δεν παρουσίασε μεταβολή (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή).
  2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του μισθώματος για τον μήνα Μάιο 2018 διαμορφώθηκε σε 0,0% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.