Διευκρινίσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκε το με αρ. Πρωτ: 616466 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018».

Σύμφωνα με το ανωτέρω γενικό έγγραφο, με το άρθρο 23 του Ν .4529/2018 καθορίζονται με ενιαίους κανόνες οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας βάσει ειδικών ή καταστατικών διατάξεων από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται.

Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Δείτε το με αρ. Πρωτ: 616466 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ στην εδώ