[ΖΑΧΑΡΩ] ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ – 105.000,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/05/2018 / ΩΡΑ: 09:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3519/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57999
Κωδικός CPV: 34993000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Φωτιστικά οδών
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τόπος Παράδοσης: . ΖΑΧΑΡΩ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 105.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-05-2018 23:09:13

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-05-2018 10:00:00