[ΗΛΕΙΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ – 27.519,40€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/05/2018 / ΩΡΑ: 12:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9451/10-05-2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57267
Κωδικός CPV: 33696500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ALBUMIN Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ,ALKALINE-PHOSPHOTASE Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ,ALT/GPT Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ,AMYLASE Ν.Μ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Ευαγγελιστρίας 128 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 27.519,40

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-05-2018 13:37:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-06-2018 15:00:00