[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 247.661,67 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/05/2018 / ΩΡΑ: 09:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 157/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57465,1
Κωδικός CPV: 22000000-0,35821000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: BANNER 1,20χ2 με μηχανισμό ROLL UP,BANNER 1Χ2 με μηχανισμό ROLL UP,Roll up μπάνερ 0,80 Χ 2,00 m,Έκθε….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 247.661,67 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 199.727,16

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-05-2018 11:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-05-2018 12:00:00