[ΛΑΚΩΝΙΑ] Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολ.έτη 2017-18-19-20. – 7.175.816,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 / ΩΡΑ: 09:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων, μειοδοτικός διαγωνισμός μεταφορας μαθητων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 44294
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1.ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΛΙΡΑ-ΝΟΜΙΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΞΙΦΙΑΣ-ΤΡΟΧΑΛΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ,1.ΚΑΛΛΙΘΕΑ-….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός, ανοικτός, άνω των ορίων, μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, σχολ.έτη 2017-18-19-20.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 7.175.816,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-05-2018 13:46:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-06-2018 23:59:0