[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 181.451,60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/05/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 43/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 57721
Κωδικός CPV: 33172000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 181.451,60

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-05-2018 13:26:24

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-06-2018 14:00:00