[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 & ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι -514.499,89€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2018 / ΩΡΑ: 09:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59205
Κωδικός CPV: 09132100-4,09133000-0,09134100-8,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ,Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΠ. Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Τόπος Παράδοσης: Ν. Εθνική οδός Πατρών – Αθηνών 158
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 & ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 514.499,89

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-05-2018 11:17:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-06-2018 15:00:00