[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CPV:33112200-0 -56.451,61€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2018 Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58269
Κωδικός CPV: 33112200-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ Μ/Γ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΣΥΣΤΗΜΑ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ / ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CPV:33112200-0.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 56.451,61

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 09:29:46

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 17:00:00