[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ CPV: 3933000-4 – 12.096,77€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2018 Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58268
Κωδικός CPV: 39330000-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ CPV: 3933000-4.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 12.096,77

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 09:28:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 17:00:00