[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CPV: 33195200-5 -48.387,09€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:25 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2018 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58267
Κωδικός CPV: 33195200-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ & MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CPV: 33195200-5

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 48.387,09

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 09:26:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 17:00:00