[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 ΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (STU) CPV: 33191100-6 -177.419,34€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2018 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58266
Κωδικός CPV: 33191100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΚΛΙΒΑΝΟΙ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 ΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (STU) CPV: 33191100-6.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 177.419,34

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 09:17:34

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 17:00:00