[ΣΠΑΡΤΗ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ CPV:33157400-9 – 32.258,06€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2018 Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58270
Κωδικός CPV: 33157400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΦΟΡΗΤΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ CPV:33157400-9.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 32.258,06

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 09:30:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 17:00:00