Το ψηφιακό προφίλ της ΕΕ & της Ελλάδας – Η Ευρώπη χρειάζεται μια Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για να βελτιώσει τις ψηφιακές της επιδόσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2018 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα για το 2018 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), ενός εργαλείου που παρακολουθεί τις επιδόσεις των 28 κρατών μελών όσον αφορά την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη διαδικτυακή δραστηριότητα, την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη, η ΕΕ γίνεται περισσότερο ψηφιακή, αλλά η πρόοδος δεν επαρκεί ώστε η Ευρώπη να φθάσει τους παγκόσμιους πρωτοπόρους και να μειώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ταχεία ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.

Τη χρονιά που μας πέρασε, η ΕΕ εξακολούθησε να βελτιώνει τις ψηφιακές της επιδόσεις, και το χάσμα μεταξύ των περισσότερο και των λιγότερο ψηφιακών χωρών μειώθηκε ελαφρά (από 36 σε 34 μονάδες). Η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και οι Κάτω Χώρες πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία του DESI 2018 και κατατάσσονται μεταξύ των παγκόσμιων πρωτοπόρων στην ψηφιοποίηση. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το ΗΒ, το Βέλγιο και η Εσθονία. Η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Ισπανία σημείωσαν τη μεγαλύτερη πρόοδο (πάνω από 15%) την τελευταία τετραετία. Ωστόσο, ορισμένες άλλες χώρες της ΕΕ έχουν ακόμη μεγάλη απόσταση να καλύψουν, ενώ και η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια σκηνή.

Ο DESI 2018 δείχνει τα εξής:

Η συνδεσιμότητα έχει βελτιωθεί, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τις ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες

  • Η συνδεσιμότητα υπερυψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps διατίθεται για το 58% των νοικοκυριών και ο αριθμός των συνδρομών αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς. Το 15% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας: πρόκειται για ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με δύο χρόνια πριν και πενταπλάσιο απ΄ ό,τι το 2013.
  • Το 80% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών καλύπτεται από ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας τουλάχιστον 30 Μegabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps) (76% πέρυσι) και ένα τρίτο (33%) των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχουν συνδρομή (23% αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι, και 166% σε σύγκριση με το 2013).

Οι συνδρομές για κινητά δεδομένα αυξήθηκαν κατά 57% από το 2013, για να φθάσουν τις 90 συνδρομές ανά 100 κατοίκους της ΕΕ. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 4G καλύπτουν κατά μέσο όρο το 91% του πληθυσμού της ΕΕ (84% πέρυσι).

Με βάση τους δείκτες, η ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής και υπερυψηλής ταχύτητας αυξάνεται με γρήγορους ρυθμούς, και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο στο μέλλον. Η Επιτροπή πρότεινε μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων και να τονωθούν οι επενδύσεις.

Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την επικοινωνία τους

Η υψηλότερη αύξηση στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών σημειώθηκε στις τηλεφωνικές κλήσεις και τις βιντεοκλήσεις: περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι (46%) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις, που σημαίνει αύξηση κατά 20% σχεδόν σε σύγκριση με πέρυσι, και πάνω από 40% σε σύγκριση με το 2013. άλλοι δείκτες δείχνουν ότι το 81% των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (79% πέρυσι).

Για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο διαδικτυακό περιβάλλον, θα τεθούν σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Η ΕΕ διαθέτει σήμερα περισσότερους ειδικούς ψηφιακής τεχνολογίας αλλά το ψηφιακό χάσμα παραμένει

  • Στην ΕΕ έχει σημειωθεί ελάχιστη αύξηση των πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) (19,1 πτυχιούχοι ανά 1.000 άτομα ηλικίας 20 έως 29 ετών το 2015, σε σύγκριση με 18,4 το 2013)·
  • Το 43% των Ευρωπαίων εξακολουθεί να μη διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες (44% πέρυσι).

Παράλληλα με τον Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Ψηφιακή ευκαιρία»για την κάλυψη του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο της πιλοτικής πρωτοβουλίας, μέχρι το 2020 θα προσφερθούν θέσεις πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα σε έως και 6.000 φοιτητές και νέους πτυχιούχους σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις είναι πιο ψηφιακές, το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με αργό ρυθμό

Παρότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια (18% σε σύγκριση με 10% το 2013), ή χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επικοινωνία με πελάτες και εταίρους (21% σε σύγκριση με 15% το 2013), ο αριθμός των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει στάσιμος τα τελευταία χρόνια (17%).

Για να τονωθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ, η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά μέτρων, από τη διαφάνεια στις τιμές παράδοσης δεμάτων μέχρι την απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τις ψηφιακές συμβάσεις. Από τις 3 Δεκεμβρίου 2018, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να βρίσκουν στο διαδίκτυο τις καλύτερες προσφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς να υφίστανται διακριτική μεταχείριση λόγω της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας τους.

Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν περισσότερες διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες

Το 58% των χρηστών του διαδικτύου που υπέβαλαν έντυπα σε δημόσιες υπηρεσίες προτίμησε τη διαδικτυακή τους υποβολή (52% το 2013).

  • Το 18% των πολιτών χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες υγείας.

Τον Απρίλιο του 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρωτοβουλίες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και για την ηλεκτρονική Υγεία, οι οποίες θα βελτιώσουν σημαντικά τις διαδικτυακές διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες στην ΕΕ.

Ουραγός η Ελλάδα 

Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο σύνολο των 28 κρατών-μελών της ΕΕ, με βάση τον ετήσιο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της Κομισιόν, «συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, «η μετάβαση στις γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις είναι πιο αργή απ’ ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ», με τη χώρα μας να κατατάσσεται στην τελευταία θέση της ΕΕ, όταν αξιολογείται η κάλυψη των δικτύων νέας γενιάς, ο δείκτης τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων κ.α. Σημειώστε, πάντως, πως με την υλοποίηση των επενδύσεων που προωθούν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι σε δίκτυα νέας γενιάς με βάση την τεχνολογία vectoring, η εικόνα θα βελτιωθεί σημαντικά. Επίσης, στα θετικά και όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, η κάλυψη 4G αυξήθηκε στην Ελλάδα και σήμερα πλησιάζει τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στην έκθεση αναφέρεται πως «με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 43,1, η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. H Ελλάδα παρουσιάζει ευρεία διαθεσιμότητα σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων, με κάλυψη 99% (μέσος όρος ΕΕ 97 %), αλλά η διείσδυση (69%) προχωρεί ακόμη με αργούς ρυθμούς. Οι τιμές εξακολουθούν να είναι σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ και δεν βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τις κινητές ευρυζωνικές επικοινωνίες: Η κάλυψη 4G παρουσιάζει θετική αύξηση κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες στο 88%, πλησίον του μέσου όρου της ΕΕ (91 %)».

Δείτε αναλυτικά το προφίλ της χώρας μας εδώ