[ΑΡΓΟΣ] προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους – Μυκηνών και πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές επιτροπές Α’ Β΄/θμιας και Β’/Βάθμιας εκπάιδευσης -666.233,07€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2018 / ΩΡΑ: 12:19 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Άργουσ – Μυκηνών για τα έτη 2018-2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60174
Κωδικός CPV: 09132000-3,09134200-9,09135100-5,09211000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αφορά την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης καθώς και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους – Μυκηνών και πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές επιτροπές Α’ Β΄/θμιας και Β’/Βάθμιας εκπάιδευσης

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 666.233,07

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-06-2018 14:09:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-07-2018 23:59:59