[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Προμήθεια παροχών ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τα έτη 2018-19 – 86.677,46€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2018 / ΩΡΑ: 12:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 196/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60171,1
Κωδικός CPV: 31681410-0,35810000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμπεροτσιμπίδα AC/DC ενδ.τυπ. Mastech MS 2115A,Απογυμνωτής καλωδίων 135mm ενδ.τυπ. Kniper 1000v,Γάντ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Τόπος Παράδοσης: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 28 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια παροχών ένδυσης – προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τα έτη 2018-19

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 86.677,46

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-06-2018 11:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-06-2018 12:00:00