[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9723-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -CPV: 50421000-2 ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ. 2015 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ -26.977,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2018 / ΩΡΑ: 09:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-CPV:50421000-2
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60140
Κωδικός CPV: 50421000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ EVENT MEDICAL INSPIRATION,14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ ALVAR REEG….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9723-2018 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -CPV: 50421000-2 ΑΠΟ ΤΟ Π.Π.Υ.Υ. 2015 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 26.977,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-06-2018 13:45:05

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-06-2018 15:00:00