Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/07/2018 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανακοίνωση Πολεμικής Αεροπορίας

Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ», με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2 α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις πληροφορίες.