[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855 -177.118,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2018 / ΩΡΑ: 09:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 20/26-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ(Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 39855
Κωδικός CPV: 33181200-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: α/α 1) Α.2 ΦΙΛΤΡΑ ΙΝ VITRO Kuf>20ml/mmHg/h/1.0m², συνθετικές μεμβράνες high flux και επιφάνει….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ(ΑΡΓΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Κορίνθου 191 ΑΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 20/26-07-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (Φίλτρα ΜΤΝ)ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 39855

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 177.118,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-07-2018 15:26:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2018 15:00:00