[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2018-2019 -16.129,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2018 / ΩΡΑ: 09:24 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1635/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61843
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1-ΑΡΙΑ-ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΕΑ ΤΙΡΥΝΘΑ με επιστροφή,2-ΓΛΥΚΕΙΑ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ – 4ο Δ/Σ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (περιοχή Κούρ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2018-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 16.129,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-07-2018 14:38:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-07-2018 15:00:00