[ΑΡΚΑΔΙΑ] Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21. – 9.116.031,60€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2018 / ΩΡΑ: 09:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 177038/42854/03.07.2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61096
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΛΓΜ-1 / ΛΑΓΚΑΔΙΑ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΟΝΕΡΙ-ΚΑΡΚΑΛΟΥ > ΒΥΤΙΝΑ / Δ.ΣΧ./ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ,ΛΓΜ-….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 9.116.031,60

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-07-2018 12:43:40

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-08-2018 23:30:0