Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/07/2018 / ΩΡΑ: 21:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

∆ιακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για τη Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ» , Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας 179.000,00€.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το διαγωνισμό