ΕΦΚΑ: Πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις για οφειλέτες τ. ΟΑΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2018 / ΩΡΑ: 11:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους οφειλέτες τ. Ο.Α.Ε.Ε που καταβάλλουν τις δόσεις των ρυθμίσεων μέσω παγίων εντολών, ότι οι δόσεις Ιουνίου και Ιουλίου 2018 θα εισπραχθούν ως εξής:
Στις 23/07/2018, για όσους βρίσκονται στη ρύθμιση Ν.4305/2014.
Στις 31/07/2018 – τελευταία εργάσιμη ημέρα, για όσους βρίσκονται στις λοιπές ρυθμίσεις (Ν.4152/2013 – Πάγια Ρύθμιση, Νέα Αρχή και 4321/2015).
Επομένως, οι οφειλέτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει επαρκές ποσό στο λογαριασμό τους για την είσπραξη δύο (2) δόσεων μαζί στις παραπάνω ημερομηνίες.