[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – 295.510,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2018 / ΩΡΑ: 09:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 07/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62278
Κωδικός CPV: 09111200-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βενζίνη Αμόλυβδη Ν.Μ.Καλαμάτας,Βενζίνη Αμόλυβδη Ν.Μ.Κυπαρισσίας,Πετρέλαιο κίνησης Ν.Μ.Καλαμάτας,Πετρ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 295.510,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-07-2018 10:15:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-08-2018 17:00:00