[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δ. Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2018-2019 -185.504,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2018 / ΩΡΑ: 10:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61553
Κωδικός CPV: 15894210-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή με κουβέρ σύμφωνα με το συνημμένο μηναίο πρόγραμμα σίτισης,Πρόχειρο φαγητό….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση μαθητών των μουσικών σχολείων Δ. Πατρέων (Γυμνασίου-Λυκείου) για το σχολικό έτος 2018-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 185.504,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-07-2018 08:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-07-2018 15:00:00