[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων – 77.009,14€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/07/2018 / ΩΡΑ: 09:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 11/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60935
Κωδικός CPV: 30192000-1,30192700-8,30197643-5,30199710-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για στυλό PARKER ballpen refill 0,8 mm,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για στυλό PARKER roller ball refill….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 77.009,14

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26-07-2018 12:25:42

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-08-2018 14:30:0