[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού Κέντρου και του κτιρίου Α΄ του Πανεπιστημίου Πατρών – 185.460,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/07/2018 / ΩΡΑ: 11:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 15/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62051
Κωδικός CPV: 31500000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τεχνολογίας Led σε χώρους του Συνεδριακού Κέντρου και του κτιρίου Α΄ του Πανεπιστημίου Πατρών

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 185.460,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-07-2018 09:23:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 10-09-2018 18:00:00