[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – 107.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2018 / ΩΡΑ: 09:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 24E/17
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61825
Κωδικός CPV: 34100000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Πεντάθυρο όχημα,όχημα τύπου van
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 107.500,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-07-2018 09:12:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-07-2018 20:00:00