[ΣΠΑΡΤΗ] Άνοικτος ανω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομεύου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων) μέσω του Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020» -314.516,10€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/07/2018 / ΩΡΑ: 09:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 23/2018 διακήρυξη. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60032
Κωδικός CPV: 33190000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Άνοικτος ανω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομεύου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων) μέσω του Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 314.516,10

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-07-2018 14:24:37

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-08-2018 17:00:0