[ΤΡΙΠΟΛΗ] Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης σχολικού έτους 2018-2019 -112.412,16€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/07/2018 / ΩΡΑ: 10:54 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 20307/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 61736
Κωδικός CPV: 15894210-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Σχολικά γεύματα
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ., ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τόπος Παράδοσης: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 43 ΤΡΙΠΟΛΙΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης σχολικού έτους 2018-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 112.412,16

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-07-2018 13:32:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-07-2018 10:00:00