[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25577/2018 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -661.028,28€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2018 / ΩΡΑ: 12:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 25577/2018 ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ”
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 60785
Κωδικός CPV: 03121100-6,03142500-3,03211300-6,03212100-1,03212211-2,03212212-9,03221000-6,03221112-4,03221113-1,03221210-1,03221212-5,03221240-0,03221250-3,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222111-4,03222210-8,03222220-1,03222240-7,03222313-0,03222321-9,03222322-6,03222331-2,03222332-9,03222333-6,03222341-5,03311000-2,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15131620-7,15331130-7,15331170-9,15331423-8,15331425-2,15332180-9,15332290-3,15411100-3,15411110-6,15431100-9,15500000-3,15511000-3,15511100-4,15540000-5,15541000-2,15542200-1,15542300-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15612120-8,15612210-6,15612420-1,15613311-1,15625000-5,15821110-3,15821200-1,15830000-5,15831000-2,15831600-8,15833000-6,15841000-5,15842200-4,15842210-7,15850000-1,15851000-8,15860000-4,15861000-1,15864100-3,15865000-9,15870000-7,15872000-1,15872100-2,15872200-3,15872300-4,15872400-5,15884000-8,15894200-3,15898000-9,15981000-8,15982000-5,15982100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Baking powder 20gr [Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής],Corn flakes 375γρ [Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής],Mπι….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 25577/2018 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 661.028,28

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-08-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-09-2018 14:00:00