[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (08/2018) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) -392.077,26€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2018 / ΩΡΑ: 12:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΤΡΟΦΙΜΑ (08/2018)
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62711
Κωδικός CPV: 03221200-8,15119000-5,15229000-9,15411110-6,15511400-7,15551300-8,15612500-6,15894000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ),1. ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (Ν.Μ.ΚΥΠΑ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ(ΚΑΛΑ-ΚΥΠΑΡ), ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (08/2018) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 392.077,26

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-08-2018 09:36:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 06-09-2018 17:00:00