[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2020 -252.943,55€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2018 / ΩΡΑ: 09:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. Μ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 62237
Κωδικός CPV: 90922000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, ., ., ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018-2020

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 252.943,55

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-08-2018 11:58:26

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-09-2018 11:00:00