[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2018-2019 (Ν.Κιος & Σκαφιδάκι) -16.047,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2018 / ΩΡΑ: 09:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2206/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63996
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΑΚΑΞΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ,2-ΜΥΛΟΙ-ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ &….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ. 2018-2019 (Ν.Κιος & Σκαφιδάκι)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 16.047,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-09-2018 14:13:38

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-09-2018 10:00:00