[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ – 121.968,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2018 / ΩΡΑ: 10:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 64194
Κωδικός CPV: 33181500-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διαλύματα αντικατάστασης για το μηχάνημα αιμοκάθαρσης της ΜΕΘ τύπου FRESENIUS MULTIFILTRATE,Διαλύματ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 121.968,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-09-2018 16:05:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-10-2018 15:00:00