[ΗΛΕΙΑ] ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ – 136.924,42€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2018 / ΩΡΑ: 10:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 17986/06-09-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 38558
Κωδικός CPV: 33696000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: BNP,CMV IgG,CMV IgM,Ddimer,EBV EBNA IgG,EBV VCA IgM,EBV VCA-EA IgG,G(-) εντεροβακτηριακά,IGE,K+,Meas….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΛΕΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 136.924,42

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-09-2018 13:11:21

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-10-2018 15:00:00