[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Η/Υ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΦΑΞ, CPV : 30230000-0 -2.016,12€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2018 / ΩΡΑ: 10:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63219
Κωδικός CPV: 30230000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 Η/Υ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΦΑΞ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Η/Υ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΙ ΦΑΞ, CPV : 30230000-0

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 2.016,12

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-09-2018 14:44:36

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-10-2018 17:00:00