[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΟΝΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, CPV : 33195100-4 -8.064,52€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2018 / ΩΡΑ: 10:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63217
Κωδικός CPV: 33195100-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (Συστήματα παρακολούθησης)
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΟΝΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, CPV : 33195100-4

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 8.064,52

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-09-2018 14:41:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-10-2018 17:00:00