[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΟΝΟΦΟΡΟ, CPV : 33182100-0 – 2.983,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2018 / ΩΡΑ: 11:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 36/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63218
Κωδικός CPV: 33182100-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ (Απινιδωτής)
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ» Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΟΝΟΦΟΡΟ, CPV : 33182100-0

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 2.983,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-09-2018 14:40:11

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 01-10-2018 17:00:00