[ΠΑΤΡΑ] ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – 85.224,20€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2018 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ 66/18 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63832
Κωδικός CPV: 33122000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 10/0 nylon με βελόνα σπάτουλα,10/0 polypropylene με δύο ευθείες βελόνες,10/0 polypropylene με ευθεία….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 85.224,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-09-2018 15:21:29

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-10-2018 14:00:00