[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ – 120.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2018 / ΩΡΑ: 11:26 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 9/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63668
Κωδικός CPV: 45260000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 120.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-09-2018 11:54:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-09-2018 20:00:00