[ΤΙΡΥΝΘΑ] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-1-2019 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-10-2019 -484.905,62€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2018 / ΩΡΑ: 11:28 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Π.7975
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 63921
Κωδικός CPV: 03142500-3,03311000-2,15119000-5,15131000-5,15220000-6,15300000-1,15331170-9,15411110-6,15540000-5,15812200-5,15894000-1,15982000-5,39222100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας,Αναψυκτικά,Αυγά,Γλυκά,Διάφορα κρέατα,Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέα….
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΚ Α.Κ.Κ. ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1-1-2019 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-10-2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 484.905,62

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-09-2018 10:40:56

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-10-2018 10:00:00