[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ – 88.651,45€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 10:32 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.31/2018 (αρ.πρ.27312/02-10-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65027
Κωδικός CPV: 24111900-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΧ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΕΝΟΙΚΙΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΦΙΑΛΩΝ για 12 μήνες,ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΓΡΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 88.651,45

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 12:22:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-10-2018 17:00:00