[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ-Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ). – 102.651,87€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2018 / ΩΡΑ: 10:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 42/2018 διακήρυξη. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65931
Κωδικός CPV: 33141300-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: BEΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 19G ,20G,22G,23G,25G,ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ-Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 102.651,87

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-10-2018 09:54:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-11-2018 17:00:00