[ΛΑΚΩΝΙΑ] Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 97.299,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 66264
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ε384.ΜΟΝΑΧΗ ΣΥΚΙΑ- 1ο ΝΗΠ ΓΥΘΕΙΟΥ-ΜΟΝΑΧΗ ΣΥΚΙΑ,Ε385.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΝΗΠ. ΡΗΧΕΙΑΣ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ,Ε386.ΚΟΣΜΑΣ- ΓΥ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διενέργεια ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (νέα δρομολόγια) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λακωνίας, για τα σχολικά έτη 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 97.299,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 57.510,78

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 12:14:19

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-11-2018 23:59:00