[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΝΩΝ & ΝΕΩΝ ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 – 2019 & 2019-2020. – 1.712.643,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2018 / ΩΡΑ: 12:10 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2018-2020
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65783
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δ-104 ΧΙΟΥ 72Α – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,Δ-105 ΧΙΟΥ 72Α – ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,Δ-110 ΚΟΡΩΝΗΣ 60 -….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: 28ης Οκτωβρίου 29 ΤΡΙΠΟΛΗ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΟΝΩΝ & ΝΕΩΝ ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2018 – 2019 & 2019-2020.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.712.643,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-10-2018 09:47:24

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 06-11-2018 23:59:00