[ΠΑΤΡΑ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -188.575.189.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2018 / ΩΡΑ: 10:05 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 28/2014
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 43312
Κωδικός CPV: 09100000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καύσιμα(Βενζίνη Αμόλυβδη),Καύσιμα(Πετρέλαιο Κίνησης)
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ «ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ», ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Τσερτίδου 1 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 188.575.189.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 13:37:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-11-2018 15:00:00