[ΠΑΤΡΑ] ΜΕΡΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – 72.579,81€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2018 / ΩΡΑ: 11:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 81/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 65004
Κωδικός CPV: 30237000-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΙ LASER ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Α4,ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ dot matrix,ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ #1,ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ #2,ΟΘΟΝΗ ΤΟΥΛ….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΜΕΡΗ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.579,81

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-10-2018 11:47:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-10-2018 14:00:00